JeannineWhi
3850
Hooivelden 478
Zonlicht is heel erg gewenst door palmen in het algemeen, wat dus evenzo geldt voor de Wagnerianus. Het is dus essentieel een fijn zonnig plekje te regelen voor de palmboom, graag bovendien dat de palmboom niet op de tocht komt. In the event you loved this informative article and you want to receive details with regards to phoenix roebelenii kindly visit the web page.

Latest items of seller

This seller has no active listings